De Vreedzame Wijk

De tekst op de poster hiernaast luidt als volgt:

‘De Vreedzame Wijk

Pedagogische samenhang en verbinding tussen school, straat en thuis.

Binnen De Vreedzame Wijk hanteren basisscholen, wijkwelzijnsorganisaties en anderen samen eenzelfde pedagogische aanpak: De Vreedzame School.

Een programma waarin geleerd wordt: 

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • Constructief conflicten op te lossen;
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • Open te staan voor verschillen tussen mensen.’

Geen wonder dat ik hier zo enthousiast over ben! De ondertitels bij de wereldbollen op de poster zouden een blauwdruk kunnen zijn voor de kernwaarden waar Zivaya voor staat:
We zorgen voor elkaar, ieders stem telt, iedereen hoort erbij, conflicten lossen we samen op, we hebben elkaar nodig en we zijn samen verantwoordelijk.

Middels verhalen en muziek wordt kinderen binnen Zivaya Playshops een podium geboden waarop ze de verbinding kunnen leggen met hun hogere, werkelijke zelf. Vanuit het bewust-zijn dat we allemaal van dezelfde bron komen en dat iedereen gelijk is, zijn relaties een stuk eenvoudiger en kunnen conflicten beter worden gehanteerd en/of worden voorkomen. 

In juni jl. zag ik een tv-programma over De Vreedzame Wijk en ging ik in mijn enthousiasme meteen op onderzoek uit. De zoektocht leidde al snel naar Amsterdam Noord, waar  – toeval bestaat niet – twee weken later een manifestatie over De Vreedzame Wijk plaatsvond. 

Het is keer op keer een kado om te merken dat dingen niet voor niets op je pad komen en om te zien dat de actie die je onderneemt doordat je ergens echt door geraakt bent, inderdaad ook tot resultaat leidt! Sinds het begin van dit schooljaar ben ik binnen het kader van De Vreedzame Wijk in Amsterdam Noord actief op de naschoolse opvang, waar ik met mijn eigen Playshops kinderen van 6 en 7 jaar begeleid op hun pad naar een meer vreedzame toekomst.

Er zijn inmiddels ruim 400 vreedzame scholen in Nederland. Amsterdam is één van de vier Nederlandse gemeenten die met uitbreiding naar de vreedzame wijk is gestart. Utrecht is als koploper op weg om een vreedzame stad te worden. 

Echt geweldig om met Zivaya aan dit prachtige project te mogen bijdragen!

Kijk voor  meer informatie op de website De Vreedzame Wijk.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>