Info | Zivaya Tunes ♪♫

[Scroll down for text in English]

Zivaya Tunes is een blog van de hand van Mariette Groenenboom.

Zivaya’s missie is mensen met elkaar te verbinden door hen de verbinding te laten maken met hun hogere zelf.

Doel is aldus het bevorderen van harmonieuze relaties door af te stemmen op het Zelf, door inzicht in datgene wat ieder van ons uniek maakt en bewustwording van datgene waar het in het leven werkelijk om gaat.

Onder de naam Zivaya brengt Mariette inspirerende en speelse Playshops met verhalen en muziek naar de jeugd van 4-12 jaar.

Door participatie in interactieve, ervaringsgerichte playshops leren de deelnemers hoe ze uit de zgn. ‘ik-cultuur’ kunnen stappen. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen-wijsheid te ontdekken en zich in de ander in te leven. Kernbegrippen zijn: integriteit, verbondenheid, samenwerking, anti-pesten.

In ‘Zivaya’ combineert Mariette een professionele achtergrond in maatschappelijk werk, informatiemanagement en jeugdeducatie met haar passie voor muziek en spirituele bronnen, waaronder Kabbala.

Zivaya – Get In Tune With Your Self

♪♫ ♪♫ ♪♫

Zivaya Tunes is a blog written in Dutch as well as in English, by Mariette Groenenboom, founder of Zivaya.

Zivaya’s mission is to connect people with each other by offering the stage for them to connect to their higher self.

With the use of different subjects and disciplines, such as storytelling, music and play (and a lot of fun) in Zivaya Playshops, i.e. playful, musical workshops, participants are guided to a more mindful way of being, to insights about their own uniqueness and awareness of what is most important in this world.

Children between 4 and 12 years of age are Zivaya’s main target group. They are encouraged to look beyond the ‘I-Me-and-Myself’ culture that we’ve all (more or less) grown accustomed to, leading to more harmonious relationships and less bullying, a topic that’s making headlines these days.

In Zivaya, Mariette integrates a professional background in Social Work, Information Management and Youth Education with a passion for music, Kabbalah and other sources on human consciousness, such as the works by Caroline Myss.

Zivaya – Get In Tune With Your Self

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>