Zivaya Playshop – Limmoed 2011

 Achteraf bracht de  Zivaya Playshop* op Limmoed 2011 mij het mooiste geschenk dat ik had kunnen wensen.

Want als ik al twijfelde of het concept achter de Playshops zou werken, dan is die twijfel nu geheel verdwenen. 

* Een Zivaya Playshop is een speelse, muzikale workshop met plezier.

Samen met 11 kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar, kwam het verhaal tot leven van ‘De prins die dacht dat hij een kalkoen was…’.

In de woorden van een van de kinderen – zie de afbeelding –  werd de prins in 1 uur tijd van ‘raar’ tot ‘hij is nu normaal!’ 

De kids die het magische bos en de dieren uitbeeldden en zodoende meehielpen om het verhaal tot een goed einde te brengen, leerden in deze specifieke Zivaya Playshop over zelfvertrouwen en hoe je heel wijs kunt worden door van iedereen te leren. 

Het speelse vertel- en muziekprogramma leidde aldus tot inzicht en bewust-zijn over het belang van samenwerking. En daarmee zijn we terecht gekomen bij de filosofie achter mijn Zivaya Playshops. In deze individualiserende maatschappij is het mijns inziens urgent geworden om kinderen met een meer op de gemeenschap gerichte manier van zijn in aanraking te brengen.

In de ervaringsgerichte, speelse Zivaya Playshops worden kinderen gestimuleerd om zich in de ander in te leven, wat samenwerking in de hand werkt en tevens ongewenst pestgedrag kan doen verminderen of voorkomen.    

Prachtgeschenk

Een week na dato kreeg ik het notitieblaadje weer onder ogen dat ik tijdens de Playshop van een van de kids kado had gekregen… Ik bekeek het nog eens goed en toen wist ik het zeker:

Dankzij de creativiteit van dit getalenteerde kind ben ik er nu van overtuigd dat Zivaya Playshops werken. Op het blaadje is de gehele Playshop in woord en beeld weergegeven…  Een klein blaadje waaruit blijkt dat een les is geleerd. Wat een prachtgeschenk om te ontvangen!

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>